Biz Sizi Arayalım!

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN

  Meme Onarımı Ameliyatı

  Meme onarımı ameliyatı doğuştan memede bir anomali olması ya da herhangi bir nedenle memenin alınması sonucunda meme dokusunun yeniden yapılandırılması için yapılan ameliyattır. Meme onarımı ameliyatı yaygın olarak meme kanseri tedavisinde mastektomi tercih edildiğinde uygulanan bir işlemdir.

  Mastektomi sonrasında memenin alınmasına bağlı olarak kişilerin öz güvenlerinin yerine gelmesi, kendileri ile barışmaları ve hayatlarına dolu dolu devam edebilmeleri için meme onarımı ameliyatı yapılmaktadır.

  Meme onarımı ameliyatı, meme kanseri, meme kanseri tedavisinde mastektomi ve memenin yeniden yapılandırılmasına ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

  Meme Nedir?

  Meme temel olarak tüm primatların gövdelerinde üst ventral bölgede bulunan çıkıntılara verilen isimdir. Kadınlarda ve erkeklerde memenin işlevi oldukça farklıdır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde aynı embriyoloji dokudan gelişen meme, kadınlarda işlevseldir.

  Kadınlarda bulunan meme bebekleri beslenmek için gerekli olan sütün üretimini yapar. Meme sadece insanlarda ergenlik döneminde salgılanan östrojen ve büyüme hormonu ile birlikte gelişir. İnsan dışındaki diğer primatlarda meme gelişimi minimal düzeydedir.

  Diğer primatlarda meme gelişimi hamilelik ile birlikte meydana gelir. Kadın memesinin temel işlevi bebeklerin beslenmesini sağlamak olsa da günümüzde bu organ sosyal açıdan da oldukça önemlidir.

  Yüzlerce yıldır kadın siluetinin bir parçası olarak kabul edilen ve cinsel çekiciliğin bir nedeni olarak algılanan meme, kadın vücudu ile ilgili çalışmalarda mutlaka belirginleştirilir. Meme yapısında meme uçları erojen bölgelerdir ve cinsel uyarımın bir parçası olarak kabul edilir.

  Meme Nedir

  Kadınlarda Meme Anatomisi

  Kadınlarda gelişen meme dokusunda yağ, lif ve glandüler doku bulunur. Glandüler doku içerisinde lob ve Lobular adı verilen yapılar ile süt kanalları yer almaktadır. Lifli doku memenin göğüs kafesine tutunmasını ve belirgin şeklini almasına yardımcı olur. Yağ doku ise glandüler ve fibröz dokular arasında boşlukları doldurur.

  Kadınlarda meme boyutunun belirlenmesinde ise yağ dokusu etkilidir. Kadın memesinde bulunan yağ dokular hariç geri kalan tüm dokular fibroglandüler doku olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında pektoral kas olarak bilinen her iki memenin altında yer alan ve göğüs kafesi ile meme arasındaki desteği sağlayan yapılar da meme anatomisinin bir parçasıdır.

  kadin gogus
   
   

  Meme Onarımı Nedir?

  Meme onarımı ya da meme rekonstrüksiyonu olarak adlandırılan ameliyat, memenin bir nedene bağlı olarak tamamen alınması sonucunda memenin şeklinin yeniden kazandırılması olarak ifade edilebilir.

  Meme onarımı genellikle meme kanseri tedavisinde memenin alınması gereken durumlarda, tedavinin tamamlanmasının akabinde kişilerin hem bireysel hem de toplumsal olarak alışılmış görünüme sahip olabilmeleri için yapılan bir operasyondur.

  meme diklestirme
   
   

  Meme Onarımı Neden Yapılır?

  Herhangi bir nedenle meme dokusunun bir kısmının ya da tamamının ameliyat ile çıkarılması işlemi mastektomi olarak ifade edilir. Mastektomi, kadınlarda oldukça yaygın görülen meme kanserinde bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilen işlemlerdendir.

  Mastektomi ameliyatı sadece meme kanseri tedavisinde değil aynı zamanda meme kanseri riski bulunan kişiler için önleyici tedavi olarak da tercih edilebilir.

  Mastektomi sonrası meme onarımı gereksinimi ortaya çıkabilir. Memenin tamamen çıkarılması sonrasında tedavinin tamamlanması ile birlikte meme onarımı, meme rekonstrüksiyonu ya da mastektomi rekonstrüksiyonu olarak ifade edilen operasyon gündeme gelir. Bu operasyon ile kişinin beklentilerine, tedavi durumuna ve uygulanabilirliğine göre farklı tekniklerle meme yeniden oluşturulur.

  Meme onarımı fiziksel olarak zorunlu bir operasyon olmamakla birlikte kadınlar için “kadınlığın sembolü” olan memenin kaybedilmesi ciddi psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle meme onarımı kişinin daha sağlıklı bir ruh haline sahip olabilmesi, fiziksel açıdan kendisini eksiksiz hissetmesi ve “kadınlığının simgesine” yeniden kavuşabilmesi için önerilen bir operasyondur.

  Meme Kanseri Nedir?

  Kanser vücuttaki sağlıklı hücreleri istila eden anormal hücreler ile karakterize olan ve anormal hücre büyümesinin kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesi sonucunda ciddi sorunlara yol açan bir hastalık sınıfı olarak tanımlanabilir.

  Meme kanseri ise, meme dokusunun yer aldığı bölgelerde meydana gelen ve ilerleyen aşamalarda vücudun farklı noktalarında metastaz yapabilen yani yayılabilen kanser türüdür. Meme kanseri temelde meme hücrelerinde başlar ancak ilerlemesi çok farklı olabilir.

  Kanser dokuları oluşturan temel yapı taşı olan hücrelerde başlar. Hücre üretiminde ve büyümesinde meydana gelen anomaliler kanser olarak tanımlanır. Hücre büyümesi süreçlerinde beklenenin gerçekleşmemesi ve ihtiyaçtan fazla yeni hücre oluşumunun meydana gelmesi; yaşlı ve hasarlı hücrelerin ölmemesi sonucunda vücutta hücre birikimi meydana gelir. Bu hücre birikimi sonucunda tümör adı verilen dokular meydana gelir.

  Meme kanseri memede kötü huylu tümör oluşumu ile ortaya çıkar. Memedeki kötü huylu tümörü oluşturan hücreler kan ve lenf damarları aracılığı ile yayılabilir. Kanserli hücreler bu yayılım ile farklı doku ve organlara zarar verebilirler. Bu durum daha önce de bahsettiğimiz metastazdır.

  Meme kanseri tedavisinde metastaz riskini ortadan kaldırmak ve hastalıkla mücadele edebilmek için farklı tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Bu noktada meme kanserinin türü tedavinin belirlenmesinde çok önemlidir.

  Meme Kanseri ve Meme Asimetrisi İlişkisi

  Meme Kanseri Türleri

  Meme kanseri pek çok farklı türü olan ve her türünde farklı tedavi yönteminin uygulanması gereken bir hastalıktır. Mastektomi her meme kanseri türünde tercih edilen bir tedavi yöntemi değildir.

  Ductal carcinoma in situ (DCIS): süt kanallarında anormal hücrelerin bulunduğu invazif olmayan kanser türüdür. Erken teşhis ile tedavisi oldukça kolaydır. Kolay bir tedavisi olan türdür ancak erken teşhis ve tedavi olmazsa meme dokusuna yayılabilir.

  Invasive Ductal Carcinoma (IDC): Süt kanallarında oluşan kanser

  kadin gogus 1

  hücrelerinin meme dokusuna yayılması olarak ifade edilir. Oldukça yaygın bir meme kanseri türüdür ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. IDC tüm meme kanseri teşhislerinin yaklaşık %70’ini oluşturur ve erkeklerde de en çok görülen meme kanseri türüdür.

  Lobular Carcinoma In Situ (LCIS): Memeyi oluşturan lobüllerde anormal hücrelerin bulunması durumudur. Bu kanser türünde tedavi edilebilirlik oranı oldukça yüksektir. Ancak bir memede LCIS teşhisi varsa diğer memede de LCIS gelişme riski yüksektir.

  Invasive Lobular Cancer (ILC): ILC memedeki süt üretimini yapan bezlerde başlayan ve sonrasında çevre dokulara yayılan bir kanser türüdür. IDC’den sonra en çok görülen meme kanseri türü olarak bilinmektedir. Bu tür aynı zamanda kan ve lenf damarları ile vücuda yayılabilir.

  Triple Negative (Üçlü Negatif) Meme Kanseri: Bu türde meme kanseri büyümesini destekleyen üç reseptör, kanserli bölgede bulunmaz. Bu da meme kanseri hücrelerine yapılan testlerde sonuçların negatif gelmesi anlamına gelir. Hedefli ilaçlar ve hormon tedavisi yerine kemoterapi bu kanser türünde etkilidir. Bu kanser türü agresif ve zor tedavi edilebilir olsa da tedavi için sürekli araştırmalar yapılmaktadır.

  Inflammatory Breast Cancer (IBC): Hızlı ilerleyen agresif bir türdür. Bu kanser türü meme dokusuna ve lenf damarlarına geçtiğinde daha belirgin ilerler. Semptomları lenf damarlarının tıkanması ile birlikte başlar.

  Metastatik Meme Kanseri: Dördüncü evre meme kanseri olarak bilinmektedir. Meme kanseri akciğer, kemikler, beyin veya karaciğere yayılmıştır.

  Medüller Karsinom: meme dokusunda tümör oluşumu ile karakterizedir ancak tümör süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için mamografi ile teşhis edilir.

  Tübüler Karsinom: 50 yaş ve üzeri kadınlarda daha çok görülen ve hormon tedavisine cevap veren kanser türüdür. Mamogram yoluyla teşhis edilebilir.

  Kolloid: Müsinoz karsinom adıyla da bilinen bu meme kanseri bölgede mukus üretimine neden olan bir türdür. Tedavisi kolaydır.

  Paget: Paget hastalığı meme başının çevresinde bulunan areolayı etkileyen ve oldukça nadir görülen bir kanser türüdür.

  Meme Kanseri Belirtileri

  Pek çok farklı meme kanseri türü olması sebebiyle meme kanseri belirtilerinde de farklılık olması doğaldır. İnsandan insana da değişiklik gösterebilen meme kanseri semptomları bazı durumlarda hiçbir şekilde ortaya çıkmayabilir.

  Yaygın olarak bilinen meme kanseri belirtileri;

  • Meme veya koltuk altı bölgesinde yumru,
  • Memenin bir bölgesinde kalınlaşma veya şişme gibi form değişikliklerinin meydana gelmesi,
  • Meme derisinde tahriş, kızarıklık ve bozulma oluşması,
  • Meme ucu bölgesi olarak da bilinen aerolada dökülme veya kızarıklık,
  • Anne sütü dışında meme ucunda akıntı gelmesi,
  • Meme ucunun içeri doğru çökmesi,
  • Meme ucunda ağrı,
  • Meme şeklinde ve boyutunda değişim meydana gelmesi,
  • Memenin herhangi bir bölgesinde ağrı yaşanması olarak ifade edilebilir. Bu semptomların sadece meme kanserine işaret etmeyeceği farklı nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Ancak meme kanseri gibi erken teşhisin çok önemli olduğu durumlarda kadınların aylık elle muayenelerini aksatmamaları ve doktorlarının önerdikleri rutinde düzenli mamogram çektirmeleri önemlidir.

  Meme Kanseri Tedavi Yöntemleri

  Meme kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan 5 tedavi yöntemi vardır. Tedavi planlama sürecinde bu 5 tedaviden 1 tanesi ya da bu tedavilerin kombinasyonları tercih edilmektedir. Bu tedavilerin bazıları doğrudan kanserli dokuları, tümörleri hedef alırken bazıları tüm vücutta kanserle savaşan ajanları hedefler. Her hastanın özel olarak değerlendirilmesi ve doğru tedavi planlamasının kişi özelinde yapılması gerekir.

  • Ameliyat,
  • Radyasyon,
  • Hormon tedavisi,
  • Kemoterapi,
  • Akıllı ilaçlar meme kanseri tedavisinde kullanılan en temel yöntemlerdir.

  Mastektomi Nedir?

  Mastektomi meme kanseri tedavisinde tercih edilebilen yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde memenin tamamen çıkarılması ve bölgenin temizlenmesi esastır. Ancak planlanan tedaviye ve kanserin türüne, evresine bağlı olarak farklı tiplerde mastektomi uygulamaları yapılabilmektedir. Basit, modifiye radikal, radikal, subkutan ve parsiyel mastektomi gibi farklı yaklaşımlar içeren operasyonlar ile meme kanseri tedavisi yapılabilmektedir.

  Basit Mastektomi: Meme dokusunun tamamen çıkarılması anlamına gelir. Bu operasyonda koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri ve meme altındaki perental kaslar çıkarılmaz.

  Modifiye Radikal Mastektomi: Meme altında bulunan pektoral kaslar çıkarılmaz, lenf düğümlerinin bazıları çıkarılır ve lenf nodu diseksiyonu yapılır.

  Radikal Mastektomi: Memenin tamamı, bazı koltuk altı lenf düğümleri çıkarılır. Bu yöntemde meme altındaki pektoral kaslar da çıkarılmaktadır.

  Parsiyel Mastektomi: Meme dokusunda bulunan kanserli hücreler ve oluşumlar ile birlikte çevredeki normal dokuların bir kısmının çıkarılması ile yapılır.

  Subkutan Mastektomi: Meme dokusu tamamen çıkarılsa da meme ucu ve aerolaya dokunulmaz.

  Meme Kanseri Ameliyatında Memenin Tamamı Alınır mı?

  Meme kanseri tedavisinde cerrahi müdahale göz önünde bulunduruluyorsa mastektomi ile memenin tamamen alınması mümkündür. Ancak her operasyonda memenin tamamının alınması beklenmemelidir.

   

  Mastektomi Sonrası Yaşam

  Mastektomi sonrası normal yaşama dönüş kadınlar için zorlayıcı olabilir. Cerrahi bir operasyondan sonra gerçekleşen süreçler mastektomi için de aynıdır. Operasyon sonrası hastanede kalış süresi 1-3 gün aralığında değişmektedir. Ancak bazı durumlarda mastektomi ile kombine olarak meme onarımı operasyonu da yapılabilmektedir. Bu tür bir kombine ameliyat planlamasında operasyon sonrası hastanede yatış süresi artabilir.

  Mastektomi sonrasında operasyonu yapan cerrahin önerilerini harfiyen yerine getirmek önemlidir. Bölgenin korunması ve düzenli pansumanların yapılması da iyileşme süreci açısından çok değerlidir. Bu tür operasyonlarda genellikle kendiliğinden eriyen dikişler kullanılmaktadır. Ancak aksi bir durum söz konusu ise dikişlerin zamanında alınması için mutlaka operasyonu yapan doktora gidilmesi gerekir.

  Operasyonda kullanılan drenler yaklaşık 10 gün sonra çıkarılır. Operasyondan sonra kol ve omuz bölgesinde sertlik meydana gelmemesi için bazı egzersizlerin yapılması ihmal edilmemelidir. Egzersiz planlanmasının drenleri göz önünde bulundurularak yapılması gerekir.

  Mastektomi Sonrası Meme Onarımı

  Meme onarımı ya da meme rekonstrüksiyonu olarak adlandırılan ameliyat mastektomi ile alınan memenin yeniden yapılmasını sağlar. Mastektomi sonrasında meme onarımı için onkolog ve plastik cerrah iş birliği büyük bir öneme sahiptir. Mastektomi sonrasında tedaviyi planlayan onkolog farklı tedavilere devam etmek isteyebilir.

  Bu durumda meme onarımı için doğru zamanın beklenmesi gerekir. Bazı durumlarda mastektomi operasyonu ile aynı anda meme onarımı operasyonu da yapılabilmektedir. Bu planlamanın yapılabilmesi için kişinin mastektomi sonrası yorucu bir kanser tedavisi almaması önerilmektedir.

   

  Kimler Meme Onarımı Ameliyatı Olur?

  Meme onarımı ameliyatı genellikle meme kanseri tedavisi sonrasında meme dokusunun çıkarılması sonucunda memeyi yeniden yapılandırmak için uygulanan bir prosedürdür. Mastektomi meme dokusunun çıkarılması anlamına gelir ve genellikle meme kanseri için tercih edilen bir tedavi türüdür. Mastektomi operasyonu geçiren ve meme onarımı operasyonu için onkolog onayı olan herkes istediği takdirde meme onarımı ameliyatı olabilmektedir.

  Meme Yapısına Bağlı Deformasyonlar

  Meme Onarım Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

  Meme onarımı ameliyatının zamanlamasına Onkolog ve operasyonu yapacak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı tarafından karar verilmelidir. Meme onarımı ameliyatı için belirlenebilecek 3 zaman vardır. Eş zamanlı onarım, geç onarım ve gecikmiş – eş zamanlı onarım olarak meme onarım ameliyatı zamanlarından bahsetmek mümkündür.

  Eş zamanlı onarım mastektomi ile aynı operasyonda meme onarımının yapıldığı operasyonlardır. Eş zamanlı meme onarımı mastektomi sonrası kemoterapi gibi ek tedaviler görmeyecek kişiler için uygundur. Erken evrede teşhis edilen ve mastektomi uygulanan kişilerde eş zamanlı onarım yapılabilir.

  Geç onarım ise mastektomi sonrasında kişinin devam edecek tedavilerinin tamamlanması ile yapılan meme onarımıdır. Bu noktada mastektomi sonrasında kemoterapi, hormon terapi ya da radyoterapi uygulamaları devam edecekse geç onarım önerilmektedir. Çünkü bu tedaviler bedenin yorulmasına ve yıpranmasına neden olur. Bu süreçte bir de meme onarımı iyileşmesi adına vücudun yorulmaması tercih edilir.

  Gecikmiş eş zamanlı onarım aslında temel olarak iki ameliyat ile meme onarımı yapılması anlamına gelir. Mastektomi yapılırken bölgede yer açılması adına meme kasının arkasına bir balon yerleştirilir. Bu balonun amacı bölgedeki derinin genişlemesini ve meme onarımı için kullanılacak vücut dokularına veya implanta yer açılmasıdır. Devam edecek radyoterapi ve kemoterapi varsa mastektomi esnasında bu işlem yapılır ve bir yandan bölgede yer açılır. Tedaviler tamamlandıktan sonra meme onarımının diğer süreçlerine geçiş yapılabilir.

  Meme Onarımı Türleri Nelerdir?

  Meme onarımı veya meme rekonstrüksiyonu için birden fazla teknik bulunmaktadır. Kişinin fiziksel durumuna ve geçirdiği mastektominin kapsamına göre meme onarımı için kullanılacak teknik belirlenmektedir. Meme onarımı ameliyatlarında genel olarak 2 teknik tercih edilmektedir. Bunlar implant rekonstrüksiyonu ve flep rekonstrüksiyonu olarak adlandırılmaktadır.

  İmplant rekonstrüksiyonu: Meme implantlarının kullanıldığı meme onarım ameliyatı tekniğidir. Pektoral kasların çıkarılmadığı mastektomi operasyonlarında bu kasların önüne veya arkasına yerleştirilen meme implantları ile operasyon yapılmaktadır. Bu operasyon erken meme onarımı olarak da bilinen mastektomi esnasında gerçekleştirilen meme onarımı ameliyatında kullanılabilmektedir. Ancak bunun yapılabilmesi için hem mastektomi sonrası planlanan bir kanser tedavisinin olmaması hem de doku genişletici uygulama ile meme dokusunun genişletilmesine ihtiyaç duyulmaması gerekir.

  Flep / Otojen rekonstrüksiyonu: Meme onarımı için vücudun başka bir bölgesinden alınan dokunun kullanıldığı operasyonlardır. Deri, yağ ve kas dokuları göbek, sırt, kalça ve iç uyluklardan alınabilir. Bu operasyonda alınacak doku kan damarlarından tamamen ayrıldıktan sonra meme bölgesine transfer edilebilmektedir.

  Hangi Meme Onarım Tekniği Sizin İçin Uygun?

  İmplant ve flep / otojen rekonstrüksiyonu mastektomi sonrası eski görüntüsüne yeniden sahip olmak isteyenler için en doğru seçeneklerdir. Bu operasyonların kendilerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

  İmplant rekonstrüksiyonu mastektomi operasyonu ile kombine olarak yapılabilir. İmplant ile meme yapılandırılması tercih edildiği için elde edilen sonuçlar kısa sürede ortaya çıkar. Meme dokusu genişletme ihtiyacı yoksa tek operasyonda tamamlanabilir.

  Flep rekonstrüksiyonu ise kişinin vücudundan alınan dokular ile meme onarımı yapılmasını esas alır. Bu operasyondan sonra vücutta dokunun temin edildiği bölgede de operasyon izi kalabilmektedir. Ancak kişinin kendi vücut dokusu ile meme onarımı yapılması elde edilen sonuçların daha doğal olmasını sağlar.

  Ayrıca kalça ve iç uyluklardan doku alınması mümkün olduğu için bu bölgelerde fazlalık olması halinde fazlalıkların alınması ile daha köklü bir vücut değişimi sağlanabilir.

  Meme Ucu Onarımı

  Mastektomi ile birlikte meme ucu alındıysa yani subkutan mastektomi dışında bir işlem tercih edildiyse meme ucu onarımı yapılması gerekmektedir. Meme ucunun yeniden yapılandırılmasında bölgeye yıldız şeklinde bir kesi açılır ve meme ucu yeniden tasarlanır. Mastektomi ile birlikte aerola korunmadıysa bölgeye dövme uygulaması ile yeni bir aerola yapılır.

   

  Kanser Sonrası Meme Onarımı Ne Zaman Yapılır?

  Meme kanseri tedavisinden sonra meme onarımının ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusudur. Kadınlar için vücudun en önemli parçalarından birisi olan memenin alınması travmatik bir süreçtir. Bu nedenle pek çok kadın için kanser sonrası meme onarımı zamanı oldukça önemlidir. Bu noktada planlamanın onkolog ve plastik cerrah iş birliği ile yapılması en doğru sonucun alınmasına yardımcı olacaktır.

  Mastektomi ile kombine olarak meme onarımı yapılabileceği gibi mastektomi sonrasında devam etmesi gereken radyoterapi veya kemoterapi gibi tedavilerin tamamlanmasından sonra da meme onarımı yapılmaktadır. Meme rekonstrüksiyonu için doğru zamanın belirlenmesi hem kişinin süreci çok daha konforlu atlatabilmesi hem de elde edilen sonuçların tatmin edici olması açısından önemlidir.